GDPR

  1. Úvod
  2. GDPR

Prioritou a naprostou samozřejmostí je ochrana všech osobních údajů, se kterými při své práci přicházíme do styku, a které ke své činnosti potřebujeme. Chráníme tak pečlivě osobní údaje nejen našich pacientů, ale i zaměstnanců, uchazečů o zaměstnání a všech obchodních partnerů.

Za tímto účelem byla vytvořena a do všech podnikových procesů aplikována „interní směrnice GDPR“, která je závazná pro všechny zaměstnance naší společnosti Za kontrolu dodržování, aktualizaci této směrnice a pravidelný audit souladu s GDPR odpovídá ředitelka firmy.

Na základě Nařízení EU 2016/679 jsme zřídili funkci pověřence pro ochranu osobních údajů. Touto osobou je p. Jindra Krobová. Případné dotazy, náměty a připomínky lze uplatnit kdykoli prostřednictvím e-mailu jindrahudak@seznam.cz, mobilní telefon 775779986 nebo osobně na adrese provozovny firmy Purkyňova 1849, Česká Lípa, obvykle každý první pátek v měsíci od 8–10 hodin.

U pověřence lze uplatnit svá práva podle GDPR. Jedná se o:

  • Právo být informovaný (o tom, proč a jak jsou osobní data ve Zdravotní dopravě Štěpánek, s.r.o. zpracovávána a chráněna).
  • Právo na přístup (dozvědět se všechny osobní údaje, které o vás Zdravotní doprava Štěpánek, s.r.o. zpracovává).
  • Právo na opravu (opravit data, která nejsou v souladu se skutečností).
  • Právo na výmaz (nazývá se též právo být zapomenut – lze jen částečně, viz směrnice k GDPR)
  • Právo na omezení zpracování (zpracovávat osobní data jen pro určité účely).
  • Právo na přenositelnost (poskytování vašich dat jiné organizaci).
  • Právo vznést námitku (na cokoli v souvislosti s osobními údaji).
  • Práva související s automatizovaným rozhodováním a profilováním (výběr pro různé akce).

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Potřebujete-li více informací nebo si nejste něčím jisti, neváhejte nás kontaktovat na gedeon@zdstepanek.cz, popř. na tel.: +420 775 779 077

gdpr logo